Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih SOVEN d.o.o. zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostali posebne ugodnosti SOVEN d.o.o..

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Soven d.o.o.
Mariborska cesta 48, 2352 Selnica ob Dravi
Telefon: 02/674-0574
e-mail: komerciala@soven.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine SOVEN d.o.o. e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale posebne ugodnosti, morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo na spletni strani SOVEN d.o.o. . Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in potrditvijo posredujete SOVEN d.o.o. naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • Telefon
  • e-poštni naslov

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, vabila na dogodke, publikacije in ostale posebne ugodnosti, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale posebne ugodnosti Soven d.o.o.

SOVEN d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu SOVEN d.o.o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na SOVEN d.o.o., ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. SOVEN d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novic, vabila na dogodke, publikacije in ostale posebne ugodnosti SOVEN d.o.o. obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Zakon je na voljo na povezavi: ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV GDPR

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani SOVEN d.o.o. na spletni naročilnici ali na povezavi »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava« kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s Dopisom ODJAVA OD E-NOVICE preko elektronske pošte na naslov: komerciala@soven.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah SOVEN d.o.o.. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: komerciala@soven.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

SOVEN d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih produktov SOVEN d.o.o.), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani SOVEN d.o.o. in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu SOVEN d.o.o. blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, SOVEN d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.