SIVKA KULINARIČNA 0,5KG

Izvor:  sivkin nasad na Zgornji Selnici.

Vrsta sivke:  kulinarična Angustifolia-prava sivka

BIO PRIDELAVA – certifikat  BIO.

Namen uporabe kulinarične sivke: za sokove, za pecivo, pri kuhanju.

CENA: 35,00€